Hauge og Omegns Borgerforening

Hauge og omegns borgerforening blev stiftet den 11. juni 2006 i kampen for at bevare Hauge gl. skole som samlingspunkt i lokalsamfundet. Siden er skolen blevet solgt til anden side af kommunen.

Efterfølgende er borgerforeningen blevet medlem af Landsbykontaktudvalget. Det er en sammenslutning af 26 borgerforeninger i kommunen. I udvalget har der været stor forslåelse for vores situation i Hauge, at vi mistede vores forsamlings hus Hauge gl. skole, og det resulterede i en stor pose penge til et nyt samlingssted i Hauge. I 2007 lykkeds det med frivillig arbejdskraft at opføre Haugehytten.

Vi er ca. 145 voksne 70 børn FC Hauge og Lindehuset som medlemmer i borgerforeningen.

Årsskiftet 2007/2008 fik vi så igen et tilskud fra landsbykontaktudvalget til opførelse af en legeplads i tilknytning til hytten, igen var det lokal arbejdskraft og en legepladsbygger fra kommunen som stod for opførelsen. Den blev indviget i forbindelse med sommerfesten i 2008.

2008/2009 blev der så bevilget penge igen fra landsbykontaktudvalget til opførelse af et toilet ved hytten, denne gang gik det knap så nemt med opførelsen idet de 50.000 kr. som var bevilget til projektet jo ikke helt kunne slå til når vi gerne ville have både vand og strøm, så vi sendt en ansøgning til Herning kommune Natur og grønne områder, om etablerings støtte til vand og kloak samt støtte til betaling af driftudgifter, fik desværre et afslag.
Så er det jo godt med støtte i lokalsamfundet To lokale tømere lavede tegningerne til bygningen, og gik så med hjælp fra endnu flere fra lokalområdet i gang med projektet, og idag har vi et velfungerene toilet ved hytten, stor tak til alle der har deltaget i projektet.

Året 2009/2010 søgte vi i landsbykontaktudvalget kun om 15.000 kr. som skulle bruges på tinglysning af vand, kloak og strøm, det var dejligt at udvalget igen i år syntes vi skulle have lidt penge, stor tak til udvalget for det. 


2010/2011 Søgte vi om penge til 7 mands mål, både til FC Hauge, men også til glæde for områdes børn og voksene der har lyst til en gang fodbold. Det fik vi sørme også penge til, så de står nu klar til benyttelse på boldbanerne, stor tak til Landsbykontaktudvalget.


 
 
Søgning
Søg